POSOUZENÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A VALIDACE

Posouzení rizik je prvním krokem k zabezpečení Vašeho strojního zařízení. Strojní zařízení musí splňovat požadavky evropských směrnic a norem, které jsou většinou převzaty do národní legislativy. Posouzení rizik zahrnuje identifikaci a ohodnocení rizik Vašeho strojního zařízení s návrhem všech opatření pro zajištění bezpečnosti na zařízení dle platných norem.

 Co je výstupem posouzení rizik?

 • Popis strojního zařízení
 • Specifikace směrnice a norem vztahujících se na Vaše zařízení
 • Vymezení používání zařízení jako jsou provozní režimy, kdo může zařízení používat 
 • Vymezení prostorů, limitů požadavky na obsluhu, údržbu.
 • Definice bezpečnostních funkcí pro dané strojní zařízení

Jaké potřebujeme dodat minimální podklady pro poptávku? 

 • Název zařízení
 • Popis funkce zařízení, popis ovládání
 • Fotografie nebo video funkce zařízení (pohledové fotky ze všech stran)
 • Relevantní schémata - elektrická, pneumatika, atp.

Co říká směrnice pro strojní zařízení?

 • Strojírenská směrnice 2006/42/ES je v ČR zavedena jako NV ČR č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

Co hrozí pokud nemáte vypracované posouzení rizik?

 • nesplňuje zákonné požadavky dané strojírenskou směrnicí a převzatým NV ČR č. 176/2008 Sb. 
 • neznáte rizika daného strojního zařízení
 • v případě pojistné události, vzhledem k nesplnění legislativních požadavků na provoz strojních zařízení, může dojít ke krácení pojistného
 • může dojít k fatálním zranění osob

Jak dlouho celý proces trvá?

Termín je stanoven na základě aktuálního vytížení našeho týmu, následně dle velikosti a složitosti zařízení. Standardně je vypracování posouzení rizik standardního zařízení otázkou několika dní. Vše je samozřejmě podmíněno kooperací zákazníka a dodáním podkladů.Jak začít, když potřebujete posouzení rizik? Oslovte nás:

+420 733 127 699
projekty@ek-industry.cz
378, provozované zařízení, MPBP, místně provozně bezpečnostní předpis, sistema, optická závora, optický skener, bezpečnostní zámek, CE certifikát,12 100, EMC

Naše další služby